GameNight
TVspelsjam IX
Digital Spelkultur
Förhållningsregler
Vi följer Svensk E-sports Code of Conduct.
En kan läsa den i sin helhet här

Etiska regler för spelare

Som e-sportare ska vi aldrig:

- Uttrycka oss kränkande kring andra spelare eller deras insatser i spelet. Såväl med- och motspelare.
-Använda språk, nickname eller annat som kränker någon spelares kön, könsidentitet, ursprung, funktionsvariation, sexuella läggning eller ålder.
- Använda språk, utföra handlingar eller annat som syftar på sexuellt våld eller övrigt våld.
- Agera hotfullt eller våldsamt.
- Använda fusk.

Förhållningsregler Tvspelsjam

§1 Brott mot svensk lag kan leda till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis.

§2 Alkohol och droger är inte tillåtet någonstans på området. Berusade och/eller på annat sätt påverkade personer släpps inte in. Påverkade personer kommer att avvisas från området.

§3 TVspelsjam följer svensk E-sports Code of Conduct - läs mer på denna sida.

§4 Överträdelse av reglerna eller dåligt uppförande under konventet kan leda till tillsägelse eller avhysning.

§5. Allergier - För allas trevnad gäller följande:
Jordnötter är förbjudet att förtära i lokalen.
Undvik att använda starkt doftande parfym.
Rökning är förbjudet inomhus och får endast ske på anvisad plats utanför.

§6 Hjälp oss hålla lokalen fräsch, kasta ditt skräp och pant i våra uppmärkta kärl som står utspridda i lokalen.

§7 Det är inte tillåtet att sova i lokalen utan endast i utmärkta sovsalar. Detta på grund av säkerhetsrisker.

§8 TVspelsjam ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna inte små värdefulla saker obevakade!.
TVspelsjam är inte heller ansvarig för deltagares eventuella ekonomiska förluster i samband med konventet, direkt eller indirekt, exempelvis vid inställt evenemang, elproblem eller motsvarande.

§9 Inlines, skateboards och dylikt är förbjudna att använda i konventets lokaler.

Slutligen, vett och etikett gäller. Ta hand om dig själv, andra deltagare och arrangörer så kommer vi alla att ha ett toppenkonvent.

Genom att godkänna dessa villkor och betala in dig på konventet blir du medlem i föreningen Digital Spelkultur.
Digital Spelkultur följer GDPR och här kan du läsa mer om vad som händer med dina personuppgifter efter registrering.
För föräldrar
Barn som är tolv år och yngre går in gratis på TVspelsjam men måste ha med sig betalande vuxen som är närvarande under hela barnets vistelse.
Under konventet kommer lokalerna att vara öppna långt in på natten, och arrangörer finns alltid på plats och nära till hands. En grundläggande förutsättning för att du som besökare ska ta med dig goda minnen hem är att du känner sig trygg under konventet.
Våra evenemang är alkohol- och drogfria, vi kommer således att be eventuellt påverkade människor att avlägsna sig från lokalen. Vi vill att alla ska känna sig välkomna, gammal som ung, och det hela är rätt enkelt. Vill ditt barn besöka konventet så följ med dem och ha trevligt tillsammans!

Saker att tänka på:

Spel har ofta åldersgränser eller åldersrekommendationer, följ dessa.

Ta gärna reda på vad för spel ditt barn spelar för att öka förståelsen om vad som är roligt och varför, samt vad de får för upplevelser.

Om spelandet brukar leda till konflikter så bestäm på förhand tidsram för barnets spelande.

Det är väldigt stor skillnad på olika spel såväl som personer. Har du funderingar på olika typer av spel så fråga gärna oss arrangörer om förslag för lämpliga spel just för er.

Rekommendationer för ålder i samband med spel kan finnas på: PEGIs hemsida

Sovsalar
I anslutning till TVspelsjam kommer det att finnas tillgång till sovsalar för alla deltagare. Dessa sovsalar kommer att vara belägna cirka 500 meter från vår lokal Klossen i den nybyggda Ålidhemsskolan. Tillgång till sovsal kostar inget utan ingår i entrén, däremot står du själv för något att sova på och/eller i.