GameNight
TVspelsjam IX
Digital Spelkultur
Välkommen till Digital Spelkultur!
Digital Spelkultur är en ideell förening som verkar för att främja spelkulturen hos ungdomar och unga vuxna.
Föreningens främsta verksamhet är att arrangera konventet TVspelsjam med inriktning mot just digital spelkultur.
Under detta arrangemang anordnas föreläsningar, workshops, tävlingar.
Konventet är också en mötesplats som bjuder in till samhörighet och interaktion mellan människor i en välkomnande och avslappnad miljö.
Det anordnas även caféverksamhet och andra aktiviteter under arrangemanget. Allt detta i en helt drog- och alkoholfri miljö.
Konventen har en besökarskara på ca 200 personer under 3 dagar.

Föreningens medlemmar består av personer mellan 13 och 37 år.

Föreningen vill även lyfta fram den digitala spelkulturen som en kulturform som bör få ett större utrymme inom kulturlivet.
I dagsläget har spelkulturen inte en erkänd roll i samhället och beskrivs ofta felaktigt som en okreativ fritidssyssla.
Den uppfattningen vill vi ändra på och istället belysa det faktum att speltillverkning är en konstform som innehåller berättarskap, musikalisk komposition, grafisk design med mera.
Utöver detta vill vi också belysa tv- och dataspelens påverkan på den tekniska och samhällsnyttiga utvecklingen som skett de senaste 40 åren.

Föreningen vill även belysa genusfrågor inom spelindustrin som i dagsläget är en mansdominerad bransch och där kvinnor ofta framställs på ett diskriminerande sätt.
Jämställdhet är en fråga vi aktivt arbetar med och som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi arbetar bland annat med föreläsningar och workshops inom ämnet.

Nyheter